Powrót do listy

Co nowego?

30 marca 2017

Addvantage – Cambridge exam partnership programme

CAMBRIDGE ENGLISH – Egzaminy uznawane na całym świecie

KET • PET • FCE • CAE • CPE • BEC

 

Certyfikaty Cambridge English to prestiżowe kwalifikacje potwierdzające znajomość języka angielskiego, na poziomie od podstawowego do najbardziej zaawansowanego, które uznają różne odmiany języka angielskiego, w tym amerykański i brytyjski. Sprawdzają najważniejsze umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Są opracowane tak, aby ocenić sprawność komunikacji w prawdziwych sytuacjach życiowych.

 

Powody, dla których warto zdawać egzaminy Cambridge English:

 • dają honorowany na całym świecie certyfikat, potwierdzający znajomość języka angielskiego, zgodny ze Skalą Poziomów Rady Europy (CEFR)
 • są wykorzystywane przez pracodawców w kraju i za granicą do celów rekrutacyjnych, a także w procesie awansu zawodowego pracowników
 • są wykorzystywane przez ponad 160 uczelni wyższych w Polsce i 2 tysiące za granicą w procesie rekrutacji na studia
 • dają możliwość udziału w programach wymiany międzyuczelnianej
 • zwalniają z zajęć z języka angielskiego na uczelniach wyższych w Polsce
 • zwalniają z egzaminów końcowych z języka angielskiego (wybrane uczelnie) w Polsce
 • są uznawane w toku studiów doktoranckich
 • są uznawane przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
 • uprawniają do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach w Polsce przy odpowiednim przygotowaniu pedagogicznym (FCE, CAE, CPE)
 • są honorowane przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego (CEFR: C1, C2)
 • są honorowane przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.

Projekt i wykonanie: Enzo