MiniKids

Angielski dla dzieci – Lublin

Adaptacyjne i ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci w Lublinie do lat trzech z udziałem rodziców

Szukasz zajęć dla dzieci w Lublinie z języka angielskiego, które będą jednocześnie wspierać jego wszechstronny rozwój? Nowa propozycja Linguaton kierowana jest do rodziców, którzy dbają o rozwój językowy swoich dzieci od najmłodszych lat i pragną by ich dzieci poznawały język w kreatywnym i inspirującym otoczeniu.

Czytaj więcej

Jak wyglądają zajęcia dla dzieci w Lublinie
w Mini Kids?

chlopiec

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów w obecności rodziców, którzy mają możliwość obserwacji swoich pociech i ich zachowań w grupie.

pedzel

Na zajęciach wykorzystujemy przemyślane materiały edukacyjne – muzyczne, plastyczne i ruchowe – pobudzają one kreatywność dziecka, które w naturalny sposób, szybko przyswaja treści dydaktyczne i angielski system foniczny.

globus

Każde spotkanie z angielskim dla dzieci w Lublinie w Mini Kids opiera się na temacie przewodnim wzbogacanym regularnie o nowe elementy poznawcze.

strzalka

Celem zajęć jest przede wszystkim wszechstronny, intelektualny, emocjonalny i fizyczny rozwój dziecka.

ksiazka

Zajęcia prowadzone są po angielsku i stale obrazowane mimiką i gestami nauczyciela a także atrakcyjnymi materiałami audio/wizualnymi, dzięki czemu dziecko poznaje nowy język, jako kolejne inspirujące doświadczenie życiowe.

Angielski dla dzieci w Lublinie w Mini Kids
to same plusy :)

Dla maluchów

Zajęcia dla dzieci w Lublinie w Mini Kids prowadzone są różnorodnymi metodami dostosowanymi do wykonywanych zadań. Dziecko z łatwością akceptuje, przyswaja i zapamiętuje proste schematy edukacyjne, ciesząc się z pierwszych sukcesów. Stymulujemy wszystkie jego zmysły, aby nowy język poznawało w naturalny, najbardziej efektywny sposób.

Dzięki powtarzalnym zabawom edukacyjnym, dziecko czuje się pewnie i bezpiecznie przez co lepiej zapamiętuje przekazywane treści i formy zachowań, jednocześnie doskonale się bawiąc.

Dla rodziców

Rodzice mogą obserwować swoje dziecko, monitorować jego rozwój i zachowanie w grupie. Zyskują cenne narzędzia dydaktyczne i mnóstwo pomysłów do zabaw w domu, a także możliwość uzyskania rad i wskazówek od psychologa.

Przede wszystkim jednak nasza oferta daje możliwość wspólnego przeżywania pierwszych radości i sukcesów dziecka, które odkrywa nowy świat wspólnie z bliskimi.

Wspólna radość

Angielski dla dzieci w Lublinie w Mini Kids daje radość zarówno dzieciom jak i rodzicom. Wspólny czas, zabawa i nauka, której dziecko może doświadczać w obecności rodziców, jest dla niego, na tym etapie rozwoju, bezcenna. Dzięki naszej metodzie, rodzice aktywnie budują więź z dzieckiem, co owocuje jego właściwym rozwojem emocjonalnym i pewnością siebie.

Dla malucha to jeden z pierwszych momentów nauki i poznawania świata w grupie rówieśniczej. Obecność rodziców i opieka nauczycieli sprawia, że dziecko ma poczucie pełnego bezpieczeństwa i szybko adaptuje się do nowej sytuacji, przez co efektywniej przyswaja nowe umiejętności i odkrywa nowy fascynujący świat.

Zapisy trwają cały rok.

Zaję­cia dla naj­młod­szych odby­wają się w raz lub dwa razy w tygo­dniu w sys­te­mie dwu­go­dzin­nym, według poniż­szego har­mo­no­gramu. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące terminów zajęć. Ponie­waż rozu­miemy, że wycho­wa­nie malu­chów nie zawsze pozwala na trzy­ma­nie się usta­lo­nego planu dajemy moż­li­wość odra­bia­nia zajęć w dowolny dzień tygo­dnia, po wcze­śniej­szym uzgodnieniu.

Zapraszamy na bezpłatną lekcje pokazową.

Więcej informacji w recepcji szkoły

Plan zajęć

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Opcja A    9:00-11:00      
Opcja B        9:00-11:00  
Opcja C          16:15-18:15
Opcja D          
Opcja E          
Opcja F          
Możliwość odrabiania zajęć Zajęcia dwa razy w tygodniu – dwa dowolnie wybranie dni z opcji wyżej

Opłaty

270.00 zł miesiąc Zajęcia 2 x w tygodniu

150.00 zł miesiąc Zajęcia 1 x w tygodniu


Opłaty są uśrednione miesięczne, bez względu na ilość spotkań w miesiącu, ponieważ w jednym miesiącu będzie ich więcej a w innym mniej.

Rabat rodzinny wynosi 20 zł.

Zapraszamy rodziców, którzy pragną budować więź z dzieckiem, rozwijać jego umiejętności, wiedzę i doskonale się przy tym bawić! Angielski dla dzieci w Lublinie z Mini Kids składa się z wielu etapów edukacji językowej. W kolejnych latach dzieci mogą kontynuować naukę na dalszych etapach w systemie standardowym.

Regulamin MiniKids (pdf)

Zapisy na Mini Kids

Na zapisy zapraszamy do sekretariatu szkoły. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku.

poniedziałek – 8:00 – 20:30
wtorek – 8:00 – 20:30
środa – 8:00 – 20:30
czwartek – 8:00 – 20:30
piątek – 13:30 – 19:00

Adres
ul. Paśnikowskiego 4A
20-707 Lublin

Kontakt
81 534 08 99
81 527 88 17
731 622 633

e-mail: kontakt@linguaton.pl

Wybierz najlepszą formę rozwoju swojego dziecka – wybierz zajęcia dla dzieci – Lublin – Mini Kids!