asystent Przemek Janiszewski

Absolwent poli­to­lo­gii i Warszawskiej Aka­de­mii Foto­gra­fii, foto­graf pasjo­nat (laureat kilku konkursów) i podróż­nik. Obje­chał całą Europę, część Azji, Afrykę Północną i Ame­rykę Połu­dnio­wą – w sumie ponad 30 krajów. Zna dosko­nale i kocha Hisz­pa­nię i hisz­pań­ski (stu­dio­wał w Gra­na­dzie), pra­cuje w Anglii na obo­zach języ­ko­wych jako social pro­gramme direc­tor. W wolnych zajmuje się grafiką komputerową i opracowuje filmy – np. na 20-lecie szkoły Linguaton.

Obejrzyj film

Przemek Janiszewski
WmoL2gRVVL8

Projekt i wykonanie: Enzo