Powrót do listy

Co nowego?

6 kwietnia 2012

Przyszłość Strefy Euro

PRZYSZŁOŚĆ STREFY EURO

Linguaton jest sponsorem II Edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Przyszłość Strefy Euro”, która

odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2012 roku na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Konferencji patronuje Prezydent Lublina. Jej celem jest prezentacja opinii ekspertów i uczestników życia gospodarczego na tematy związane ze strefą euro, oraz pobudzanie świadomości młodych ludzi, na temat tego co ich otacza.

Omawiane zagadnienia mają istotny wpływ  na życie gospodarcze w naszym kraju. Dotarcie z pomysłami na nowe rozwiązania wymaga jednak znajomości języka angielskiego.

Ze wszech miar popieramy takie inicjatywy 


Projekt i wykonanie: Enzo