Powrót do listy

Co nowego?

7 stycznia 2015

Rekrutacja na semestr letni

Witamy wszyst­kich!

Rekru­ta­cja dopełniająca na semestr letni roz­po­czyna się 2 lutego. Zapra­szamy codzien­nie od ponie­działku do piątku:

w czasie ferii – od 2 do 13 lutego od godziny 16:00 do 19:00

 od 16 lutego zapraszamy od poniedziałku do czwartku między 8:30 a 20:30, natomiast w piątki od godziny 15 do 20.

 

Szcze­góły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakładce Zapisy.

Do zoba­cze­nia!


Projekt i wykonanie: Enzo