Powrót do listy

Co nowego?

22 sierpnia 2015

Rekrutacja semestr zimowy 2015/2016

Witamy wszyst­kich nowych i kontynuujących!

W tym roku rekru­ta­cja na nowy semestr roz­po­czyna się 1 wrze­śnia. Zapra­szamy codzien­nie od poniedziałku do piątku od 12:00 do 19:00 . Dzieci ze szkół podstawowych zapraszamy na rekrutacje w godzinach od 16:00 do 19:00

Szcze­góły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakładce Zapisy.

Naszych “sta­rych” Lin­gu­ato­no­wi­czów pro­simy o kon­takt ze szkołą w celu akceptacji proponowanych ter­mi­nów zajęć w nowym seme­strze. Ci, którzy dokonali wpłaty zaliczek mogą sprawdzić swój plan na platformie e-linguaton. Nie zwle­kaj­cie do końca września.

Do zoba­cze­nia!


Projekt i wykonanie: Enzo