Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

16 grudnia 2012

20 lat Linguatonu

Kon­cert Sta­na Breckenridge’a odbył się 12.12.2012. 

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za przy­by­cie. 

Zdję­cia z kon­cer­tu zna­leźć moż­na na naszym fanpage’u - https://www.facebook.com/linguaton

Rów­nież kil­ka zdjęć i link do fil­mu przed­sta­wia­ją­ce­go histo­rię szko­ły moż­na zna­leźć tutaj

 


Projekt i wykonanie: Enzo