Wydarzenia

15 maja 2019

Kursy Wakacyjne

Waka­cje zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi!

Dla więk­szo­ści to czas wol­ny od nauki, ale wca­le tak nie musi być. Prze­cież waka­cje to ide­al­ny moment na nad­ro­bie­nie  pew­nych zale­gło­ści, zdo­by­cie nowych umie­jet­no­ści lub po pro­stu kon­takt z języ­kiem non stop.

 

Oto nasza ofer­ta kur­sów waka­cyj­nych na ten rok.

Pla­nu­je­my gru­py dla doro­słych.

Podob­nie jak w poprzed­nich latach zaję­cia odby­wać się będą popo­łu­dnia­mi, 2 razy w tygo­dniu po 3 godzi­ny lek­cyj­ne.

Kur­sy zaczy­na­my 17 czerw­ca i koń­czy­my 31 lip­ca.

Cena 620 PLN za 40 godzin lek­cyj­nych.

 

Zapra­sza­my do zapi­sów w szko­le. 

14 maja 2018

Kursy Wakacyjne

13 października 2017

Ferie zimowe z S.P.A

7 września 2017

Zajęcia próbne Mini Kids

11 grudnia 2015

Nie dla Vat

7 stycznia 2015

Rekrutacja na semestr letni

6 listopada 2014

TEDxLublin 2014

23 października 2014

Ferie zimowe

11 sierpnia 2014

Rekrutacja

25 czerwca 2014

Toefl Junior bezpłatnie

16 kwietnia 2014

Easter 2014

12 kwietnia 2014

Maki’ under contruction

19 stycznia 2014

Rekrutacja na semestr letni

14 listopada 2013

Translation Competition

13 października 2013

TEDxLUBLIN

6 czerwca 2013

Kursy wakacyjne

22 maja 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

29 kwietnia 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

1 kwietnia 2013

Happy Easter

20 stycznia 2013

Zapisy na semestr letni

16 grudnia 2012

20 lat Linguatonu

8 grudnia 2012

2 lata Sportspark

30 października 2012

Egzamin Toeic

22 października 2012

Warsztaty TOEIC

22 maja 2012

KURSY WAKACYJNE

20 marca 2012

Zwierciadła”

13 lutego 2012

Happy Valentine’s Day

22 listopada 2011

Klub Badmintona FZ Lublin

18 października 2011

Linguaton Youth Camp

13 października 2011

Unikalne praktyki zagraniczne

9 października 2011

Rekrutacja - ostatni dzwonek

8 października 2011

Sportspark - dni otwarte

29 września 2011

Goście z programu GRUNDTVIG

18 sierpnia 2011

Rekrutacja na nowy semestr

18 sierpnia 2011

Radio-Kurier na Deptaku

łącznie 55 wpisów w kategorii: Wydarzenia


Projekt i wykonanie: Enzo