Powrót do listy

Co nowego?

30 października 2012

Egzamin Toeic

egza­mi­nie TOEIC, 8.12.2012 (sobo­ta) godzi­na 9:00-11:30

Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt ze szko­łą od 16 - 19. Nume­ry dostęp­ne są w zakład­ce kon­takt


Projekt i wykonanie: Enzo