Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

19 listopada 2019

Ja jestem Żyd z “Wesela”

Chwa­li­my się suk­ce­sa­mi naszych kur­san­tów. 

Zapra­sza­my ser­decz­nie na spek­takl “Ja jestem Żyd z ‘Wese­la’ ”

Wię­cej infor­ma­cji zna­leźć moż­na poni­żej

spek­takl:
https://www.facebook.com/events/708401656343834/

deba­ta “Brand­sta­et­ter a Wyspiań­ski czy­li “Wese­le” jako inspi­ra­cja”
https://www.facebook.com/events/1206887749519478/

deba­ta “Rela­cje i wza­jem­ne oddzia­ły­wa­nie kul­tur pol­skiej i żydow­skiej”:
https://www.facebook.com/events/2355926411340128/


Projekt i wykonanie: Enzo