Powrót do listy

Co nowego?

22 listopada 2011

Klub Badmintona FZ Lublin

Lin­gu­aton zapra­sza do Klu­bu Bad­min­to­na w Lubli­nie. Posia­da­cze kar­ty Lin­gu­aton Club mogą sko­rzy­stać ze zni­żek.
Wię­cej na temat dzia­łal­no­ści klu­bu: TUTAJ

Projekt i wykonanie: Enzo