Powrót do listy

Co nowego?

18 października 2011

Linguaton Youth Camp

Lin­gu­aton wraz z biu­rem podró­ży S.P.A.  zapra­sza­ją na nie­za­po­mnia­ny wyjazd nar­ciar­sko - snow­bo­ar­do­wy do pięk­nej Ita­lii.

Wię­cej infor­ma­cji na temat wyjaz­du:

http://www.klub.spa.waw.pl/index.php?s=tour&t-id=56


Projekt i wykonanie: Enzo