Lektorka Aleksandra Mochniej

Jako dziec­ko bawi­łam się w nauczy­ciel­kę pisząc kre­dą po meblach. Dziś – jako duże dziec­ko – sama uczę dzie­ci. Oprócz angiel­skie­go uwiel­biam sta­re fil­my, trzesz­czą­ce pły­ty winy­lo­we, czar­no-bia­łe zdję­cia i moje­go czar­ne­go kota. Nad­miar cza­su wyko­rzy­stu­ję w kuch­ni pie­kąc brzyd­kie – acz­kol­wiek smacz­ne cia­sta.

Obejrzyj film

Aleksandra Mochniej
KkbWJNk0hyc

Projekt i wykonanie: Enzo