Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Lektorka Ania Uí Fhionnáin

Ania to roman­tycz­na dusza. Kocha podró­że, zwłasz­cza te w góry. Ma bzi­ka na punk­cie teni­sa, a Ci, któ­rzy zna­ją ją lepiej wie­dzą, że o Roge­rze F. wie abso­lut­nie wszyst­ko. W wol­nej chwi­li tań­czy przy dobrej muzy­ce, czy­ta książ­ki wyszpe­ra­ne w irlandz­kich cha­ri­ty shops i zgłę­bia taj­ni­ki kuch­ni wege.

Obejrzyj film

Ania Uí Fhionnáin
618Cx24swOc

Projekt i wykonanie: Enzo