Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Szkoła odpowiedzialna społecznie

Jesteśmy szkołą odpowiedzialną społecznie – mamy energię, pomysły i wspaniałych ludzi i wykorzystujemy to, by zrobić coś dobrego dla innych. Sponsorujemy ciekawe inicjatywy kulturalne i wspieramy ambitne przedsięwzięcia młodych ludzi. Chcemy być tam, gdzie dzieją się ważne rzeczy i pomagać w ich realizacji.

Komu już pomogliśmy

 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 2. EMSA
 3. ELSA
 4. AIESEC
 5. Studenci socjologii UMCS
 6. Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
 7. Organizatorzy Kozienaliów
 8. Adresaci akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zim
 9. Stowarzyszenie Gospel w Polsce
 10. Organizatorzy przeglądu kabaretów młodzieżowych „Ha Ha”
 11. Lubelski oddział Rotary Club
 12. Chór Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskie
 13. Brainstorming Donkeys – Teatr Instytutu Anglistyki UMCS
 14. Konkurs Fotograficzny – Lubelski Potencjał w Obiektywie
 15. Polski Związek Głuchych
 16. Innowacyjny projekt edukacyjny „Mind Programming”, Aiesec
 17. VIII Spotkania Teatralne „Zwierciadła” Zamoy 2011
 18. Przegląd Muzyki Różnej „Staś 2010”
 19. Półkolonie „Wakacyjny klucz do radości”, Szkoła Podst. nr 50
 20. Szlachetna Paczka
 21. Konkurs Poezji dla Dzieci z SP57
 22. Akcja Letnia ZHR
 23. i wiele innych

Projekt i wykonanie: Enzo