Powrót do listy

Co nowego?

6 listopada 2014

TEDxLublin 2014

 

TEDxLu­blin 2014 - “Sta­re pyta­nia. Nowe odpo­wie­dzi” nad­cho­dzi!

22 listo­pa­da 2014. Cen­trum Kul­tu­ry w Lubli­nie. 
Wyjąt­ko­wi goście oraz wie­le innych atrak­cji. 
Zgło­sze­nia do 9 listo­pa­da!

Szcze­gó­ły znaj­dzie­cie tutaj - TEDxLu­blin


Projekt i wykonanie: Enzo