Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

9 września 2012

Wyniki 1 edycji “20 lat Linguaton”

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za udział w kon­kur­sie “20 lat Lin­gu­aton”.

Nagro­dy otrzy­mu­ją:

1 miej­sce - Pau­li­na Augu­sty­niak (bon 150zł)
2 miej­sce - Ewe­li­na Łoń­ska (bon 100zł)
3 miej­sce - Jacek Palak (bon 50zł)

 

Gra­tu­lu­je­my!!!


Projekt i wykonanie: Enzo