Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

6 czerwca 2013

Kursy wakacyjne

Zapra­sza­my na Kur­sy Waka­cyj­ne

39 godz. w cenie 530zł

od 17 czerw­ca do 31 lip­ca

Zapi­sy odby­wa­ją się tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 81 527 8817 lub w sekre­ta­ria­cie od ponie­dział­ku do czwart­ku od 8-20 i w pią­tek od 15 do 19.

 

Ser­decz­nie zapra­sza­my


Projekt i wykonanie: Enzo