Egzaminy Cambridge

Cambridge English - Egzaminy uznawane na całym świecie

Certyfikaty Cambridge English to prestiżowe kwalifikacje potwierdzające znajomość języka angielskiego, na poziomie od podstawowego do najbardziej zaawansowanego, które uznają różne odmiany języka angielskiego, w tym amerykański i brytyjski.

Sprawdzają najważniejsze umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Są opracowane tak, aby ocenić sprawność komunikacji w prawdziwych sytuacjach życiowych.

Przygotowujemy do wszystkich egzaminów w ramach oferty kursów ANGIELSKI OGÓLNY.

Nie prowadzimy kursów typowo egzaminacyjnych. Wychodzimy z założenia, że jeśli reprezentujesz odpowiedni poziom znajomości języka uczestnicząc w naszych kursach angielskiego ogólnego, jesteś właściwie przygotowany, aby podejść do egzaminu odpowiadającego Twoim umiejętnościom. Lektor Twojej grupy służy zawsze pomocą, jeśli jej potrzebujesz. Wystarczy go poinformować o swoich zamiarach.

Zapisując się na egzamin w Linguatonie, otrzymasz zniżkę w opłacie za egzamin oraz wszelkie instrukcje potrzebne do dokonania rejestracji.
Linguaton jest autoryzowanym członkiem British Council uprawnionym do przygotowywania uczestników do egzaminów.

B1 Preliminary i Preliminary for schools


Pozwala zdobyć certyfikat Cambridge, rozpoznawany na całym świecie i ważny bezterminowo.
Sprawdź pełną listę uznawalności

  • Daje poczucie sukcesu i motywuje do nauki – wyznacza jasny cel, pozwala zarysować perspektywę czasową i ocenić samego siebie na kolejnych szczeblach nauki języka.
  • Sprawdza wszystkie umiejętności językowe — test szeroko i w naukowy sposób bada umiejętności językowe dziecka, w tym mówienie, czytanie, pisanie
  • i słuchanie.
  • Zadania są dostosowane do wieku i poziomu dziecka (Preliminary for schools).
  • Wyniki jasno pokazują postępy w nauce — ocena wskazuje, na jakim poziomie zaawansowania językowego wg międzynarodowej Skali Poziomów Rady Europy (CEFR) jest dana osoba.
  • Udział w teście to ważne doświadczenie na przyszłość – przygotowanie do testu oraz przystąpienie do niego daje uczniom przedsmak kolejnych, ważnych dla nich egzaminów w przyszłości.


Próbne testy w wersji papierowej i komputerowej oraz inne materiały pozwalające przygotować się do PET są dostępne na stronie Cambridge English:
B1 Preliminary
B1 Preliminary for Schools

B2 First i B2 First for schools


Cambridge English: First – to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie wyższym średniozaawansowanym (B2).

Jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych. Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych.

Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych. Pozwala uzyskać dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia
w Polsce, zaliczyć zajęcia z języka angielskiego, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej.

W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej
w Polsce.

Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.
Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.
Sprawdź pełną listę uznawalności

Próbne testy w wersji papierowej i komputerowej oraz inne materiały pozwalające przygotować się do FCE są dostępne na stronie:
B2 FIRST
B2 FIRST for School

C1 Advanced CAE


Cambridge English: Advanced – to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym (C1).

Jest honorowane przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe. Pozwala uzyskać dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia w Polsce, zaliczyć zajęcia z języka angielskiego, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział
w programach wymiany międzyuczelnianej.

Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp.
z o.o. i wiele innych. Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych i szkołach średnich w Polsce.

Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego. Umożliwia studia na każdym poziomie na ponad 300 uczelniach brytyjskich.
Sprawdź pełną listę uznawalności

Próbne testy w wersji papierowej i komputerowej oraz inne materiały pozwalające przygotować się do CAE są dostępne na stronie Cambridge English:
C1 ADVANCED

C2 Proficiency


C2 Proficiency to certyfikat, który jest uznawany przez tysiące wiodących firm i instytucji edukacyjnych na świecie jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowania zbliżonym do poziomu rodzimych użytkowników języka przez tysiące wiodących firm i instytucji edukacyjnych na świecie.

Certyfikat jest honorowane przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe. Pomaga rozwijać umiejętności językowe przydatne do używania języka angielskiego w złożonych kontekstach biznesowych i akademickich. Pozwala podejmować pracę oraz studia, w kraju lub za ganicą, we wszelkiego typu organizacjach, firmach czy uczelniach, w których głównym językiem komunikacji jest angielski. Pozwala uzyskać dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia w Polsce, zaliczyć zajęcia z języka angielskiego, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział
w programach wymiany międzyuczelnianej.

Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych i szkołach średnich
w Polsce. Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego. Umożliwia studia na każdym poziomie na ponad 300 uczelniach brytyjskich.
Sprawdź pełną listę uznawalności

Próbne testy w wersji papierowej i komputerowej oraz inne materiały pozwalające przygotować się do CPE są dostępne na stronie Cambridge English:
C2 Proficiency