Dzieci – kurs stacjonarny

Zasady rekrutacji

Ocenimy umiejętności Twojego dziecka całkowicie bezpłatnie
Dobór grupy dla dziecka to prawdziwa sztuka. Bardzo starannie przyjrzymy się temu, co Twoje dziecko już umie, jakie ma predyspozycje i osobowość. Przedyskutujemy z Tobą nasze spostrzeżenia i wybierzemy dla dziecka grupę i poziom.


Rekrutacja główna
Rekrutacja główna na dany rok szkolny trwa cały wrzesień w godzinach 14:00- 19:00, przy czym pierwszy tydzień września poświęcamy naszym kontynuującym uczestnikom i ich rodzinom. Chcemy zapewnić im pierwszeństwo w wyborze terminów zajęć, lektora i preferowanej grupy.


Ważne


Rekrutacja główna we wrześniu dla dzieci w wieku 9 – 12 lat
Zapraszamy do szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 19:00. Twoje dziecko napisze odpowiednio dobrany test na komputerze, a lektor zweryfikuje umiejętności językowe podczas krótkiej rozmowy. Po rozmowie z lektorem przejdź do recepcji w celu wyboru grupy i formalnego zapisu do szkoły.
Wszystkie zobowiązania dotyczące nauki Twojego dziecka w szkole, tzw. warunki kursu, będą dostępne na platformie e-linguaton gotowe do zaakceptowania przez rodzica/opiekuna.


Rekrutacja główna we wrześniu dla dzieci w wieku 6 – 9 lat

Zapraszamy do szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 19:00. Kwalifikacja polega głównie na rozmowie z lektorem i/lub napisaniu krótkiego testu w formie papierowej.
Po rozmowie z lektorem przejdź do recepcji w celu wyboru grupy i formalnego zapisu do szkoły.
Wszystkie zobowiązania dotyczące nauki Twojego dziecka w szkole, tzw. warunki kursu, będą dostępne na platformie e-linguaton gotowe do zaakceptowania przez rodzica/opiekuna.


Rekrutacja główna we wrześniu dla dzieci w wieku 4 – 6 lat

Zapisy dzieci w wieku 4-6 lat nie wymagają kwalifikacji. Po rozmowie z lektorem dokonaj formalnego zapisu dziecka do grupy w recepcji szkoły.
Wszystkie zobowiązania dotyczące nauki Twojego dziecka w szkole, tzw. warunki kursu, będą dostępne na platformie e-linguaton gotowe do zaakceptowania przez rodzica/opiekuna.
Zapraszamy do szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 19:00


Sprawdź zasady pozostałych rekrutacji: