Specialized Translation

Poziomy zaawansowania

C2 (Proficiency)

Czas trwania kursu 3 semestry
Ilość jednostek lekcyjnych w semestrze 45 godzin
Częstotliwość spotkań raz w tygodniu po 3 jednostki lekcyjne
Długość jednostki lekcyjnej 45 minut
Cena za 1 semestr

1470 zł

Sprawdź zniżki

Sprawdź ile zapłacisz wybierając zniżki:

1470(cena wyjściowa)

- 0(zniżki)

1470

Przy zapisie na semestr zimowy pobieramy 100 zł zaliczki. Odlicz ją jeśli została opłacona wcześniej.

Czego nauczysz się w trakcie kursu?

Nauczymy Cię, jak tłumaczyć.


Jeśli myślisz o karierze tłumacza (w tym tłumacza przysięgłego), ten kurs jest dla Ciebie.

Kurs składa się z dwóch modułów.
Moduł A poświęcony jest tłumaczeniem pisemnym, trwa 2 semestry (90 godzin lekcyjnych).
Moduł B skupia się na tłumaczeniach ustnych, trwa 1 semestr (45 godzin lekcyjnych).

Moduł A

 • Gramatyka angielska w tłumaczeniu (czasy, strona bierna, przedimki, składnia, interpunkcja).
 • Podstawowe wiadomości z teorii przekładu (przekładalność
 • i nieprzekładalność, ekwiwalencja, leksyka bezekwiwalentna, kolokacje).
 • Rodzaje tłumaczenia (dosłowne, literalne, transpozycyjne) i metodyka (uogólnianie, adaptacja, dodatkowe informacje).
 • Stylistyka i kompozycja.
 • Status tłumacza przysięgłego w świetle regulacji prawnych (rozporządzenia i akty).
 • Etyka zawodowa.
 • Zasady formalno-prawne tłumaczenia wg Kodeksu tłumacza przysięgłego.
 • Zasady sztuki przekładu prawniczego.
 • Przykładowe dokumenty polskie i angielskie (dokumenty USC, dyplom, certyfikat, CV).
 • Terminologia prawnicza i biznesowa.
 • Spółki wg prawa polskiego i angielskiego (US/UK).
 • Tłumaczenie umów handlowych.
 • Warsztat tłumacza przysięgłego.

Moduł B

 • Warsztat tłumacza konsekutywnego i symultanicznego.
 • Pamięć i koncentracja.
 • Glosariusze – sposoby przechowywania danych – robienie notatek.
 • Wielozadaniowość (multitasking).
 • Wrażliwość na informacje zwrotne od słuchaczy (werbalne/niewerbalne).
 • Istota dewerbalizacji i jednostek przekładu (chunks).
 • Rola tłumacza w procesie komunikacji: wiarygodność, intonacja, wierność.
 • Predyspozycje i sprawności „miękkie”: emisja głosu, radzenie sobie ze stresem, obawą przed oceną i popełnianiem błędów.
 • Język ciała i wygląd zewnętrzny (strój, konwencje etc.).
 • Radzenie sobie z „trudnymi” mówcami/słuchaczami.
 • Przygotowywanie arkusza oceny tłumacza konsekutywnego (struktura, gramatyka, wymowa, język ciała, klarowność, ekwiwalenty językowe etc.).
 • Przygotowanie się do bardziej specjalistycznych tłumaczeń – radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi.
 • Tłumaczenie umów handlowych.
 • Warsztat tłumacza przysięgłego.

Rekrutacja na semestr letni
dla nowych kursantów już od 29 stycznia

Zapisz się na kurs

Zrób pierwszy krok i rozwiąż swój test poziomujący on-line.