Angielski dla firm

Poziomy zaawansowania

od A0 (Beginner)
do C2 (Proficiency)

Czas trwania kursu, częstotliwość i miejsce spotkań oraz cena

uzgadniane indywidualnie

Pomożemy rozwinąć się Twojej firmie.

Nauczymy Twoich pracowników dokładnie tego, czego w danej chwili potrzebują.


Dostosujemy się do Twoich potrzeb – wspólnie ustalimy potrzeby i cele Twojej firmy i nakreślimy strategię doskonalenia języka. Opracujemy dogodny dla Ciebie program szkolenia oraz harmonogram zajęć.

Możesz wybrać kurs ogólny lub specjalistyczny, skupiony na konkretnych umiejętnościach językowych. Jesteśmy elastyczni – lekcje mogą odbywać się w siedzibie Twojej firmy lub w naszej szkole lub on-line.

Po zakończeniu kursu otrzymasz szczegółowy raport o postępach i zalecenia na przyszłość. Każdy uczestnik otrzyma także certyfikat ukończenia szkolenia.

Etap 1: Planowanie

Szczegółowa analiza potrzeb

Po uzyskaniu niezbędnych informacji określamy cele szkolenia i harmonogram zajęć.

Test kwalifikacyjny

Na podstawie testu kwalifikacyjnego dzielimy uczestników na grupy według poziomu zaawansowania i/lub typu kursu. W niektórych przypadkach prowadzimy również rozmowy.

Program szkolenia

Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji przygotowujemy szczegółowy program szkolenia z podziałem na grupy i terminami testów semestralnych.

Etap 2: Realizacja

Monitoring i controlling

Lektorzy prowadzą listę obecności.

W semestrze zwykle przewidziane są dwa duże testy mające na celu wykazanie poczynionych postępów i identyfikację ewentualnych problemów.

Zgodnie z ustaleniami z Zarządem Firmy uczestnicy mogą korzystać z naszej platformy e-linguaton, gdzie znajdują się wszystkie materiały wykorzystywane na zajęciach.
Dowiedz się więcej o e-linguaton

Raport semestralny i ankieta słuchaczy

Na koniec kursu lektorzy przygotowują szczegółowy raport uwzględniający frekwencję, wyniki uzyskane z testów i testu końcowego, ocenę aktywności na zajęciach i stopień realizacji założonych celów.

Na koniec semestru słuchacze wypełniają ankietę anonimową oceniającą pracę lektora i stopień zadowolenia z osiągniętych postępów.

Etap 3: Podsumowanie

Analiza szkolenia

Na spotkaniu podsumowującym omawiane są wyniki uzyskane przez poszczególnych uczestników z testów końcowych i analizowane są raporty lektorów. Określane są również dalsze cele szkoleń.

Rekrutacja na semestr letni
dla nowych kursantów już od 29 stycznia

Zapisz się na kurs

Zrób pierwszy krok i rozwiąż swój test poziomujący on-line.