Jak uczymy?

Poznaj nasze metody na skuteczną naukę.

Metoda Linguatonu (dorośli)

Jeśli Ty wiesz po co, my wiemy jak.

Linguaton to renomowana szkoła, uczymy już od 1992 roku. Najważniejsze są dla nas realne sukcesy językowe naszych kursantów. Tak jak Ty, my także stale uczymy się i doskonalimy. Nasi lektorzy stale współpracują z doświadczonym metodykiem, by ulepszać nasze zajęcia pod kątem pomysłowości oraz użyteczności dla naszych kursantów.

Metoda Linguatonu to wypracowany przez lata i nieustannie doskonalony system uczenia języka angielskiego. U podstaw systemu leży przekonanie, że języka obcego uczymy się najskuteczniej, jeśli wiemy po co. Do języka podchodzimy globalnie. Każde spotkanie to kreatywne przetworzenie poznanej wiedzy i ekspozycja na nowy materiał. To element większej całości, gdzie w przemyślany sposób doskonalimy wszystkie sprawności językowe.

Jesteśmy otwarci i elastyczni. W pracy z kursantami używamy szerokiej gamy materiałów dodatkowych, pochodzących z bogatych źródeł ogólnie dostępnych, ze świata kultury, ekonomii, polityki, edukacji i wiele innych. Traktujemy każdego uczestnika indywidualnie, odkrywając jego potencjał i starając się zaspokoić jego potrzeby.

Jak uczymy? Przede wszystkim skutecznie.
To Ty oceniasz nasze metody nauczania – przeprowadzamy anonimową ankietę, z której wyciągamy wnioski o tym, jak uczyć jeszcze lepiej.

Indywidualne podejście

Nie używamy jednej metody dla wszystkich – zawsze dostosowujemy się do potrzeb grup.

Nauka on-line

Nasz e-linguaton pomoże Ci w nauce i poznawaniu języka on-line.

Jak najwięcej praktyki

Stawiamy na komunikację i praktyczne użycie języka, dzięki czemu łatwiej pokonasz barierę w mówieniu.

Egzaminy

Uczymy, jak dobrze zdać egzaminy i regularnie sprawdzamy Twoje postępy w nauce.

Więcej niż podręcznik

Podręcznik to tylko baza. Na zajęciach przenosimy Cię w świat języka i kultury anglosaskiej.

Systematyczne ćwiczenia

Na każdych zajęciach ćwiczymy wszystkie sprawności językowe.

Metoda Linguatonu (młodzież)

Jeśli Ty wiesz po co, my wiemy jak.

Linguaton to renomowana szkoła, uczymy już od 1992 roku. Najważniejsze są dla nas realne sukcesy językowe naszych kursantów. Tak jak Ty, my także stale uczymy się i doskonalimy. Nasi lektorzy stale współpracują z doświadczonym metodykiem, by ulepszać nasze zajęcia pod kątem pomysłowości oraz użyteczności dla naszych kursantów.

Metoda Linguatonu to wypracowany przez lata i nieustannie doskonalony system uczenia języka angielskiego. U podstaw systemu leży przekonanie, że języka obcego uczymy się najskuteczniej, jeśli wiemy po co. Do języka podchodzimy globalnie. Każde spotkanie to kreatywne przetworzenie poznanej wiedzy i ekspozycja na nowy materiał. To element większej całości, gdzie w przemyślany sposób doskonalimy wszystkie sprawności językowe.

Jesteśmy otwarci i elastyczni. W pracy z kursantami używamy szerokiej gamy materiałów dodatkowych, pochodzących z bogatych źródeł ogólnie dostępnych, ze świata kultury, pop-kultury, edukacji, rozrywki i wielu innych aspektów współczesnego życia młodych ludzi. Traktujemy każdego uczestnika indywidualnie, odkrywając jego potencjał i starając się zaspokoić jego potrzeby.

Jak uczymy? Przede wszystkim skutecznie.
To Ty oceniasz nasze metody nauczania – przeprowadzamy anonimową ankietę, z której wyciągamy wnioski o tym, jak uczyć jeszcze lepiej.

Indywidualne podejście

Nie używamy jednej metody dla wszystkich – zawsze dostosowujemy się do potrzeb grup.

Nauka on-line

Nasz e-linguaton pomoże Ci w nauce i poznawaniu języka on-line.

Jak najwięcej praktyki

Stawiamy na komunikację i praktyczne użycie języka, dzięki czemu łatwiej pokonasz barierę w mówieniu.

Egzaminy

Uczymy, jak dobrze zdać egzaminy i regularnie sprawdzamy Twoje postępy w nauce.

Więcej niż podręcznik

Podręcznik to tylko baza. Na zajęciach przenosimy Cię w świat języka i kultury anglosaskiej.

Systematyczne ćwiczenia

Na każdych zajęciach ćwiczymy wszystkie sprawności językowe.

Jak doskonalimy Twoje umiejętności językowe?

Wyznajemy zasadę, że zajęcia poświęcamy temu, czego nie można zrealizować samemu w domu. Staramy się wykorzystać czas i potencjał naszych słuchaczy w stu procentach. Podczas spotkań nasi kreatywni lektorzy angażują wszystkich bez wyjątku w interakcje po angielsku. Cel każdych zajęć jest jasno określony.


SKUPIAMY SIĘ NA CZTERECH NAJWAŻNIEJSZYCH OBSZARACH JĘZYKA:


MÓWIENIE

Najważniejsza część zajęć. Mówimy bardzo dużo i na każdym spotkaniu wykorzystujemy nowo poznane słownictwo oraz gramatykę. Stosujemy różnego rodzaju konwersacje oraz techniki (np. personalizacja oraz fabularyzacja), które pozwalają na naturalne rozwinięcie interakcji i powtórkę struktur leksykalno-gramatycznych na przestrzeni wielu zajęć. To z kolei pozwala naszym kursantom otworzyć się i budować coraz większą pewność siebie, która jest kluczem do sukcesu. Dzięki kreatywności naszych lektorów, ćwiczenia na mówienie są zarówno oryginalne, jak i bardzo praktyczne. Nie unikamy kontrowersji i wzbudzamy emocje, które pomagają w przyswajaniu wiedzy.


SŁUCHANIE

Podobnie jak w przypadku mówienia – dużo i na każdych zajęciach. Wykorzystujemy zarówno materiały z podręczników, jak i z wielu innych źródeł, tak aby zaciekawić naszych kursantów, zaangażować ich do dalszej interakcji i zainspirować do częstszego kontaktu z językiem.


PISANIE

Regularnie i praktycznie. Zamiast pisania dla samego pisania, ćwiczymy je w taki sposób, aby służyło konkretnym celom i pomagało logicznie i precyzyjnie przedstawiać swoje poglądy, opinie lub argumenty. Pisząc, wzmacniamy nowo poznane struktury gramatyczne i leksykalne.


CZYTANIE

Bardzo ważna część każdej pracy domowej. Uważamy czytanie za jedną z najskuteczniejszych i najprzyjemniejszych aktywności w procesie uczenia się języka. Ci, którzy mają regularny kontakt ze słowem pisanym, łatwiej przyswajają struktury leksykalno-gramatyczne oraz popisują się naturalnymi, złożonymi wypowiedziami ustnymi. Jest ono również bardzo ważną częścią wszystkich egzaminów międzynarodowych, więc, podobnie jak w przypadku słuchania, czytania jest dużo, a poza podręcznikiem wykorzystujemy inne źródła.

Jak ćwiczymy gramatykę i słownictwo?

Pokazujemy, jak funkcjonuje system gramatyczny w logiczny, praktyczny i łatwo przyswajalny sposób.
Uczymy gramatyki w konkretnych i typowych sytuacjach rozwijając odpowiednie słownictwo. Po wstępnym przećwiczeniu struktury gramatyczne i leksyka są gotowe do użycia w konwersacjach.

Jakie są poziomy nauczania w szkole Linguaton? (dorośli)

System poziomów opracowaliśmy na podstawie wielu lat doświadczeń w uczeniu. Wzięliśmy także pod uwagę system opracowany przez Cambridge ESOL i skalę poziomów biegłości językowej według Rady Europy. W Linguatonie posługujemy się rozszerzoną wersją skali poziomów odpowiadającą rzeczywistym potrzebom słuchaczy.


Każdy rok nauki w Linguatonie (120 godzin) to jeden poziom językowy. Czas przygotowania do C1 zależy od poziomu, z jakiego startujesz, od predyspozycji językowych, motywacji i czasu, jaki możesz poświęcić na regularną naukę.


Twoje postępy zawsze oceniamy indywidualnie. W zależności od wyników, umiejętności i motywacji, osiągnięcie poziomu wskazanego w tabeli może zająć mniej lub więcej czasu.

1BeginnerPoczątkującyA02 semestry
2Ele­men­taryPodstawowyA12 semestry
3Pre-Inter­me­dia­teNiski śred­nio­zaaw.A22 semestry
4Inter­me­diateŚred­nio­za­awan­so­wanyB12 semestry
5Inter­me­dia­te PlusŚred­nio­za­awan­so­wany plusB1+2 semestry
6Upper-Inter­me­dia­teWyso­ki śred­nio­zaawan.B22 semestry
7Upper-Inter­me­dia­te PlusWysoki średniozaawan. PlusB2+2 semestry
8Advan­cedZaawan­so­wa­nyC12-4 semestry
9Pro­fi­ciencyBie­głyC22-4 semestry

Jakie są poziomy nauczania w szkole Linguaton? (młodzież)

System poziomów opracowaliśmy na podstawie wielu lat doświadczeń w uczeniu. Wzięliśmy także pod uwagę system opracowany przez Cambridge ESOL i skalę poziomów biegłości językowej według Rady Europy. W Linguatonie posługujemy się rozszerzoną wersją skali poziomów odpowiadającą rzeczywistym potrzebom słuchaczy.


Każdy rok nauki w Linguatonie (120 godzin) to jeden poziom językowy. Czas przygotowania do C1 zależy od poziomu, z jakiego startujesz, od predyspozycji językowych, motywacji i czasu, jaki możesz poświęcić na regularną naukę.


Twoje postępy zawsze oceniamy indywidualnie. W zależności od wyników, umiejętności i motywacji, osiągnięcie poziomu wskazanego w tabeli może zająć mniej lub więcej czasu.

1BeginnerPoczątkującyA02 semestry
2Ele­men­taryPodstawowyA12 semestry
3Pre-Inter­me­dia­teNiski śred­nio­zaaw.A22 semestry
4Inter­me­diateŚred­nio­za­awan­so­wanyB12 semestry
5Inter­me­dia­te PlusŚred­nio­za­awan­so­wany plusB1+2 semestry
6Upper-Inter­me­dia­teWyso­ki śred­nio­zaawan.B22 semestry
7Upper-Inter­me­dia­te PlusWysoki średniozaawan. PlusB2+2 semestry
8Pre-Advan­cedZaawan­so­wa­nyC12-4 semestry
9Advan­cedZaawan­so­wa­nyC12-4 semestry
10Pro­fi­ciencyBie­głyC22-4 semestry

Jakie są poziomy nauczania i odpowiadające im egzaminy wg Rady Europy?

Aby ułatwić studentom, pracownikom i pracodawcom przekazywanie informacji o wykształceniu i kwalifikacjach, Rada Europy opracowała 6-stopniową skalę poziomów biegłości językowej.


POZIOM PODSTAWOWY

Semestr 1 2 3 4 5 6
Poziom nauczania początkujący beginner podstawowy elementary niski średnio-zaawansowany
pre-intermediate
Poziom według rady Europy       A1   A2
Egzaminy Cambridge ESOL           KET
IELTS     1   2  
TOEFL iBT         10  
TOEIC       375   475
TOEIC Bridge       92+   134+

A1

Na tym poziomie potrafisz:

 • zrozumieć i stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych sytuacji życia codziennego
 • formułować i odpowiadać na pytania dotyczące życia codziennego
 • przedstawiać siebie i innych
 • prowadzić prostą rozmowę


A2

Na tym poziomie potrafisz:

 • zrozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem
 • porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
 • opisywać w prosty sposób swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyjesz
 • poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami i sytuacjami życia codziennego


POZIOM SAMODZIELNOŚCI

Semestr 7 8 9 10 11 12
Poziom nauczania średnio-zaawansowany
intermediate
wyższy średnio-zaawansowany
upper intermediate
wyższy średnio-zaawansowany plus
upper-intermediate plus
Poziom według rady Europy   B1       B2
Egzaminy Cambridge ESOL     PET
BET
Preliminary
    FCE
BEC
Vantage
IELTS 3   4   5  
TOEFL iBT 20   30   45  
TOEIC   550       750
TOEIC Bridge   170+        


B1

Na tym poziomie potrafisz:

 • zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach
 • radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w podróży
 • tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są Ci znane
 • opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając
 • wyjaśniać swoje opinie i plany


B2

Na tym poziomie potrafisz:

 • zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne
 • porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka
 • formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne
 • wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji


POZIOM BIEGŁOŚCI

Semestr 13 14 15 16 17 18 19 20
Poziom nauczania zaawansowany
pre-advanced
zaawansowany
advanced
poziom biegłości
proficiency
Poziom według rady Europy       C1     C2  
Egzaminy Cambridge ESOL         CAE
BEC
Higher
    CPE
IELTS   6   7   8   9
TOEFL iBT 60     80   110 115 120
TOEIC         880     880
TOEIC Bridge                


C1

Na tym poziomie potrafisz:

 • zrozumieć szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio
 • wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwie sformułowania
 • skutecznie i swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych
 • formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne


C2

Na tym poziomie potrafisz:

 • zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz
 • streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia
 • wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach

Kim jest lektor?

To osoba, która otworzy Cię na angielski. Wytłumaczy Ci, jak funkcjonuje język oraz przećwiczy go z Tobą w taki sposób, że poczujesz, że go potrzebujesz i zaczniesz traktować go nie jako obcy, ale własny. Lektor też nie lubi się nudzić, dlatego w każdym z omawianych tematów znajdzie coś ciekawego, zaskakującego lub emocjonującego. Dzięki wiedzy, kreatywności i świetnemu przygotowaniu każdych zajęć zaangażuje wszystkich w dyskusje, a Ty nawet nie zauważysz kiedy minie dziewięćdziesiąt minut.

Z jakich podręczników korzystamy?

Wybieramy najlepsze podręczniki sprawdzonych wydawnictw. Jednak nawet najlepszy podręcznik nie spełni wymagań wszystkich uczestników kursu. Dlatego tworzymy mnóstwo własnych materiałów dodatkowych, ćwiczeń i testów i uzupełniamy materiał z książki odpowiednimi materiałami audio/video legalnie dostępnymi oraz artykułami z aktualnej prasy. Niektóre bardziej zaawansowane grupy nie korzystają z podręczników w ogóle. Lektor sam przygotowuje autorskie materiały.


Po zapisaniu się na kurs, nasi kursanci otrzymują 15% rabatu na podręczniki. Najlepsi uczestnicy otrzymają od nas nagrodę – komplet podręczników na kolejny rok nauki lub bonifikatę w opłacie za kurs w przypadku kursów bez podręcznika.


Dodatkowo wszyscy uczestnicy mogą korzystać z naszej biblioteki z wieloma książkami w uproszczonej wersji językowej oraz popularnymi powieściami angielskimi i amerykańskimi.

Jakie testy napiszesz?

Systematycznie i na bieżąco sprawdzamy Twoją wiedzę i umiejętności oraz skuteczność naszych metod nauczania. Jesteśmy przy tym wymagający i konsekwentni – poza krótkimi testami sprawdzającymi wiedzę na bieżąco każdy uczestnik musi zdać 2 duże testy w trakcie semestru zimowego i egzamin na koniec roku. Aby je zaliczyć, musisz uzyskać minimum 70%.


Przygotowanie dobrego testu to nie lada wyzwanie. My traktujemy je bardzo poważnie i regularnie dopracowujemy nasze sprawdziany tak, aby były przystępne, wyważone i dawały nam pogląd na faktyczny stan wiedzy i umiejętności naszych kursantów.


Testy to również ważny element procesu nauczania, ponieważ powtórzenie materiału z całego semestru pozwala lepiej utrwalić wiedzę. Staramy się, aby egzaminy nie były paraliżującym doświadczeniem, a sposobnością do popisania się umiejętnościami.


Ponadto przygotowujemy naszych kursantów do zdawania wielu egzaminów międzynarodowych. Sprawdź Egzaminy Cambridge.


Oto nasz system sprawdzania Twoich postępów:

Diagnostyczny test śródsemestralny

 • Przeprowadzamy go w połowie semestru zimowego.
 • Obejmuje część ustną i pisemną.
 • Pokazuje, na co zwrócić uwagę i nad czym jeszcze popracować.

Test semestralny

 • Przeprowadzamy go pod koniec semestru zimowego.
 • Obejmuje cały materiał z semestru i sprawdza wszystkie sprawności językowe.
 • Decyduje o przejściu na następny semestr.

Egzamin końcowy

 • Przeprowadzamy go pod koniec semestru letniego.
 • Obejmuje cały materiał z semestru i sprawdza wszystkie sprawności językowe.
 • Decyduje o kontynuacji nauki na kolejnym poziomie zaawansowania.


Na koniec roku wręczamy dyplomy ukończenia kursu z oceną lub certyfikaty uczestnictwa.

Najlepsi otrzymują nagrodę – zestaw podręczników na następny rok lub rabat w opłacie za kurs, jeśli grupa nie korzysta
z podręczników.

Nagrody nie dotyczą grup dziecięcych.

Jak uczymy – KIDS

Indywidualne podejście do dziecka to najważniejsza zasada uczenia najmłodszych. Zwrócimy uwagę na szczególne predyspozycje i uzdolnienia Twojego dziecka. Dzięki temu na zajęciach będzie mogło pokazać się od najlepszej strony. Poczuje się doceniane i, co najważniejsze, zmotywowane do nauki.


Jak uczymy? Przede wszystkim skutecznie.

Indywidualne podejście

Nie używamy jednej metody dla wszystkich – zawsze dostosowujemy się do potrzeb grupy.

Jak najwięcej praktyki

Stawiamy na praktyczne użycie języka i ciągłą komunikację. Uczymy dzieci myśleć po angielsku.

Więcej niż podręcznik

Wybieramy podręczniki, które nie powielają typowych tematów omawianych w szkołach.

Nauka on-line

Nasz e-linguaton pomoże dzieciom w nauce w dowolnym czasie i miejscu.

Podejście do nauki

Nasze zajęcia są ciekawe i dynamiczne. Dzieci samodzielnie odkrywają reguły gramatyczne.

Realne postępy

Regularnie sprawdzamy postępy w nauce Twojego dziecka.

Systematyczne ćwiczenia

Na każdych zajęciach ćwiczymy wszystkie sprawności językowe.

Poza szkolnym programem

Nasze poziomy grup dziecięcych nie pokrywają się z programem w szkole. Uczymy języka globalnie.


Jak uczymy dzieci w wieku 4-6 lat


Kursy prowadzą doświadczeni pedagodzy, specjaliści w uczeniu najmłodszych. Lektor jest w stałym kontakcie z rodzicami/opiekunami. Możesz zawsze spotkać się i porozmawiać z lektorem przed lub po lekcji.

Podczas zajęć staramy się wykorzystać entuzjazm i naturalną ciekawość dzieci do poznawania nowych rzeczy. Nauka odbywa się w atmosferze zabawy, a język wprowadzany jest w piosenkach, wierszykach i rymowankach, historyjkach i teatrzykach z pacynkami, grach ruchowych oraz poprzez odgrywanie krótkich scenek.

Zajęcia są dynamiczne, rozwijają kreatywność i stymulują naturalną dla tego wieku zdolność dzieci do przyswajania języka obcego.

Lekcje prowadzone są po angielsku, dzięki czemu dzieci mają okazję osłuchania się z językiem i przyswojenia go mimo woli.

Oprócz zajęć, oferujemy również dostęp do naszej platformy e-linguaton, na której znaj­dziesz opis przebiegu lekcji, mate­ria­ły z zajęć, zadania domowe, ćwi­cze­nia inte­rak­tyw­ne, nagra­nia audio, fil­mi­ki i mnó­stwo innych cie­ka­wych rze­czy – wszyst­ko powią­za­ne ze zre­ali­zo­wa­ny­mi zaję­cia­mi. Dzię­ki e-lin­gu­aton masz sta­ły dostęp do tego, co dzie­je się na kur­sie i możesz być na bie­żą­co, nawet jeśli Twoje dziecko było nieobecne na zaję­ciach.


Jak uczymy dzieci w wieku 6-12 lat

 • nie używamy jednej metody dla wszystkich – zawsze dostosowujemy się do wymagań, potrzeb i wieku grupy
 • stawiamy na komunikację i praktyczne użycie języka
 • na każdych zajęciach ćwiczymy wszystkie sprawności językowe
 • prowadzimy zajęcia tak, aby dziecko mogło samodzielnie odkrywać reguły gramatyczne
 • uczymy dzieci myśleć po angielsku  i przełamywać bariery w mówieniu
 • nasze zajęcia są ciekawe i dynamiczne
 • staramy się wzbudzić w uczniach motywację do nauki poprzez pokazanie im praktycznych aspektów nauki angielskiego. Innymi słowami, dzieci już od najmłodszych lat wiedzą, że nauką języka ma cel
 • wykorzystujemy podręcznik tylko jako bazę do pracy w domu – na zajęciach przenosimy dziecko w świat języka i kultury anglosaskiej
 • wybraliśmy podręczniki, które nie powielają typowych tematów omawianych w szkole  
 • nasze poziomy grup dziecięcych nie pokrywają się z programem nauczania w szkole podstawowej. Uczymy języka globalnie


Poziomy nauczania dla dzieci 3-6 lat

1Kids 3-5 lat2 – 6 semestrów
2Kids 6 lat2 semestry
3Starter2 semestry


Poziomy nauczania dla dzieci 6-9 lat

1Starter2 semestry
2Beginner2 semestry
3Beginner Plus2 semestry
4False Beginner2 semestry


Poziomy nauczania dla dzieci 9-12 lat

1False Beginner2 semestry
2Elementary2 semestry
3Pre-Intermediate2 semestry
4Pre-Intermediate plus2 semestry
5Inter­me­dia­te2 semestry


Sprawdź jak wygląda rekrutacja dla dzieci


Jak wygląda współpraca lektora z rodzicami?

Będziesz zawsze na bieżąco.

Otrzymasz mailem ocenę postępów Twojego dziecka wraz z komentarzem od lektora dwa razy w roku.

Zawsze możesz sam sprawdzić na platformie e-linguaton wyniki w nauce, szczegóły lekcji, pracę domową i wiele innych ważnych elementów pracy Twojego dziecka.

Możesz zawsze spotkać się i porozmawiać z lektorem przed lub po lekcji.

Otrzymasz od lektora notatkę, jeśli jest coś ważnego do przekazania na temat udziału Twojego dziecka w zajęciach: np. informację o niezaliczonym teście, o nieodrobionej pracy domowej, o nieprzygotowaniu do zajęć, o niewłaściwym zachowaniu, jak również budujące pochwały o wybitnych osiągnięciach lub widocznej poprawie w nauce.

Lektor skontaktuje się z Tobą telefonicznie, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Nasza szkoła

Możemy pochwalić się imponującą historią szkoły.
Od 1992 działamy zgodnie z naszą misją i wartościami.