Powrót do listy

Co nowego?

10 maja 2017

Kursy Wakacyjne

Zapraszamy na intensywne kursy wakacyjne

40 godzin lek­cyj­nych od 13 czerw­ca do 27 lip­ca

3 razy w tygo­dniu po 2 godzi­ny lek­cyj­ne (ponie­dzia­łek, śro­da , czwar­tek)

Cena: 580zł

Zapi­sy do 10 czerw­ca

Kon­takt:
kontakt@linguaton.pl,

81 527 88 17, 81 534 08 99

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: Enzo