Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

14 maja 2018

Kursy Wakacyjne

Zapraszamy na intensywne kursy wakacyjne

40 godzin lek­cyj­nych od 18 czerw­ca do 30 lip­ca

2 razy w tygo­dniu po 3 godzi­ny lek­cyj­ne (ponie­dzia­łek i śro­da lub wto­rek i czwar­tek).

Cena: 580zł

Zapi­sy do 10 czerw­ca

Kon­takt:
kontakt@linguaton.pl,

81 527 88 17, 81 534 08 99

 


Projekt i wykonanie: Enzo