Powrót do listy

Co nowego?

8 marca 2022

Angielski dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież z Ukra­iny na dar­mo­we zaję­cia z języ­ka angiel­skie­go. Aby zapi­sać się na zaję­cia pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny: +48 81 5278817 w godzi­nach 12:00-20:00 lub mailo­wy: kontakt@linguaton.pl

___________________________________________

Запрошуємо дітей та молодь з України на безкоштовні уроки англійської мови. Щоб записатися на заняття, будь ласка зверніться за телефоном: +48 81 5278817 з 12:00 до 20:00 або електронною поштою: kontakt@linguaton.pl


Projekt i wykonanie: Enzo