Learner’s Guide

Cześć, bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Aby nasza współpraca przebiegała wzorowo, specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy Q&A na temat zasad nauki i współpracy w naszej szkole.

Co to jest e-linguaton?

To stworzona dla Was i ciągle doskonalona  platforma on-line, która odzwierciedla przebieg każdej lekcji. Znaj­dziesz na niej mate­ria­ły z zajęć, zada­nia domo­we, ćwi­cze­nia inte­rak­tyw­ne, testy, nowe słow­nic­two, lin­ki do stron edu­ka­cyj­nych i słow­ni­ków, nagra­nia audio i video i mnó­stwo innych cie­ka­wych rze­czy – wszyst­ko powią­za­ne ze zre­ali­zo­wa­ny­mi zaję­cia­mi. Dzię­ki e-lin­gu­aton masz sta­ły dostęp do tego, co dzie­je się na kur­sie i możesz być na bie­żą­co, nawet jeśli byłeś/aś nie­obec­ny/a na zaję­ciach. Poprzez platformę możesz kontaktować się ze swoim lektorem oraz lektor może przekazywać ważne informacje dotyczące  wydarzeń w szkole. Na platformie jest również mnóstwo innych, funkcjonalnych udogodnień.

Czy e-linguaton jest na urządzenia mobilne?

Tak, wystarczy wejść na e-linguaton przez przeglądarkę na telefonie lub innym urządzeniu mobilnym.

Czy muszę korzystać z e-linguaton?

Tak. e-linguaton to obowiązkowy i nieodłączny element procesu nauki języka oraz kontaktu z Wami i/lub Waszymi Rodzicami. 

Dlaczego e-linguaton jest taki ważny?

e-linguaton to bardzo użyteczne i przyjazne narzędzie do indywidualnej powtórki w domu, dzięki której na zajęciach jesteśmy w stanie skupić się w większej mierze na komunikacji. Nawet jeśli jesteś nieobecny na zajęciach, to wiesz, co było i co należy zrobić.

Czy muszę robić ćwiczenia na e-linguaton?

Oczywiście! W ten sposób ćwiczysz słownictwo, gramatykę i struktury języka. Jeśli wykonasz wszystkie zadane ćwiczenia będziesz w grupie najlepszych w Hall of Fame. To taka nasza wewnętrzna grywalizacja 

Jak mogę się zalogować?

Każdy z Was, również  rodzice dzieci do lat 18 otrzymują login i hasło do platformy na podany przy zapisie adres e-mail. Login to zawsze imie.nazwisko, a hasło można zmienić samodzielnie. Wszystkie odpowiedzi co do logowania i innych funkcjonalności znajdziesz na https://linguaton.pl/e-linguaton

Po co jest kalendarz zajęć?

Z kalendarzem zawsze wiesz, kiedy są zajęcia, a te, na których zaplanowany jest Midterm Test i Final Test, zaznaczone są czerwoną kropeczką.
Kalendarz uwzględnia wszystkie dni wolne od pracy i święta. Czasem zajęcia mogą być przesunięte na inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu z Wami i/lub Waszymi rodzicami.
Ponadto informacja o odwołaniu zajęć z przyczyn losowych przekazywana jest smsem. Nie zmienia to faktu, że w każdym semestrze odbędzie się ustalona na dany semestr ilość godzin.

O co chodzi z tym testowaniem?

Testujemy, abyśmy mogli na bieżąco rozpoznawać Twoje problemy w nauce i je rozwiązywać. Przede wszystkim zaś dobrze jest wiedzieć, jaki postęp poczyniliście na każdym etapie nauki. Podobnie jak w przypadku wszystkich egzaminów czy w kontaktach z obcokrajowcami na oceny z testów wpływ ma umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu.

Czy zasady testowania są identyczne dla wszystkich?

Ogólne zasady testowania i przechodzenia na kolejne etapy naukisą uniwersalne dla wszystkich uczestników, jednak w ramach poszczególnych grup wiekowych mogą się różnić  sposobami motywowania uczniów do systematycznej nauki, np. w przypadku grup młodzieżowych uczniowie powinni zaliczyć wszystkie obowiązujące testy unitowe, aby móc przystąpić do poprawy egzaminu końcowego. 

Co to jest SPA?

Nauka j. angielskiego wymaga Systematyczności, regularnego Powtarzania oraz Aktywności na zajęciach (SPA). Jeśli spełnisz te trzy kryteria, sukces masz w kieszeni.

SWLR i G&V – co to jest? 

Speaking (mówienie), Writing (pisanie), Listening (rozumienie j. mówionego) i Reading (rozumienie j. pisanego) – SWLR – to są sprawności/umiejętności  (tzw skills). Grammar (gramatyka) i vocabulary (słownictwo) – G&V – to są narzędzia, które musisz mieć, aby doskonalić umiejętności.
Testujemy przede wszystkim skills. To tak jak z jazdą samochodem. Sprawdzamy, czy umiesz jeździć, a nie czy masz benzynę.

Od ilu procent zaliczę test?

70% – to próg zaliczania wszystkich testów i kartkówek. 

Kiedy piszemy Midterm Test?

Midterm Test z reguły odbywa się na 14-15 zajęciach w semestrze zimowym.

Czy midterm test to jest taka większa kartkówka?

Nie do końca, Midterm Test obejmuje głównie zadania na ocenę sprawności, w mniejszym stopniu na gramatykę i słownictwo – te elementy sprawdzane są regularnie na krótkich testach z poszczególnych partii materiału.

Co się stanie, jak nie zaliczę Midterm Test w semestrze zimowym?

Jeśli nie zaliczysz Midterm Test, to znak, że musisz się  bardziej zmobilizować do efektywniejszej nauki.  Jeśli otrzymasz bardzo słaby wynik, to niestety będziesz musiał przenieść się do grupy na niższym poziomie . 

Czy mogę poprawić Midterm Test?

Nie ma poprawy Midterm Test.

Czym różni się Semester Test od Midterm Test? 

Semester Test – przeprowadzamy na 28-29 zajęciach. Obejmuje głównie zadania na ocenę sprawności, przy czym ocena z mówienia jest częścią składową całego testu. Zaliczenie tego testu oznacza przejście na kolejny semestr.

Co się stanie, jak nie zaliczę Semester Test?

Jeśli uzyskasz poniżej 55% – oznacza to konieczność przejścia na poziom niżej.
Jeśli uzyskasz powyżej 55% ale poniżej 70% – oznacza to możliwość kontynuacji nauki w tej samej grupie w semestrze letnim, ale również konieczność przystąpienia do testu poprawkowego po ok. 3 tygodniach od rozpoczęcia semestru letniego. Dzięki temu masz więcej czasu, aby lepiej przygotować się do poprawki i nadrobić zaległości.

Co jeśli nie zaliczę poprawki Semester Test?

Jeśli nadal nie uzyskasz 70%, możesz kontynuować naukę w grupie, ale jedynie na zasadzie WARUNKU. Oznacza to, że powinieneś/powinnaś zaliczyć Final Test na koniec roku z wynikiem powyżej 70% za pierwszym podejściem, już bez możliwości poprawki.

Czy w semestrze letnim również piszemy Midterm Test?

W semestrze letnim nie piszemy Midterm Test. Twój postęp w nauce jest regularnie sprawdzany na krótszych testach. Potraktuj je jak trening przed końcowymi zawodami.

Czy Final Test jest aż tak ważny?

TAK. Piszemy go na 28-29 zajęciach – forma testu podobnie jak w semestrze zimowym.
Jeśli nie zaliczysz Final Test i poprawki – tzn osiągniesz wynik poniżej 70% – niestety, nie przechodzisz na wyższy poziom i będziesz mógł kontynuować naukę w kolejnym roku szkolnym na tym samym poziomie.
Szczegółowe zasady testowania i przechodzenia na kolejne etapy nauki mogą się różnić w ramach poszczególnych grup wiekowych, np. w przypadku grup młodzieżowych uczniowie powinni zaliczyć zarówno część pisemną, jak i ustną egzaminu na co najmniej 70%, aby zdać Final Test.
Jeśli uzyskasz wynik powyżej 70%, przechodzisz na wyższy poziom. Gratulacje!

Czy muszę być na testach? 

Obecność na Midterm Test, Semester Test i Final Test jest obowiązkowa. Jeśli nie zgłosisz nieobecności przed testami, tracisz możliwość przystąpienia do Midterm Testu, a w przypadku Semester Test i Final Test masz już tylko jedno podejście w terminie poprawkowym. Możesz dopasować termin poprawki, która zwykle prowadzona jest pod opieką lektora.

Czy dostanę certyfikat na koniec kursu?

Tak, każdy kursant na koniec roku otrzymuje certyfikat. Ocena końcowa na certyfikacie jest oceną za całokształt pracy i osiągnięć w roku szkolnym i może różnić się od oceny z Final Test. Jeśli nie przechodzisz na wyższy poziom, otrzymasz certyfikat uczestnictwa, a nie certyfikat ukończenia kursu. 

Czy w Linguatonie można się przygotować do egzaminów międzynarodowych? 

W Linguatonie przygotowujemy również do międzynarodowych egzaminów (Cambridge Assessment) takich jak: Flyers for Kids, KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, BEC i TOLES w ramach kursów ogólnych i specjalistycznych. Prowadzimy również zapisy na powyższe egzaminy, oferując zniżkę w stosunku do cen obowiązujących w cenniku. 

Jak sprawdzę swoją gotowość do przystąpienia do egzaminu międzynarodowego? 

W Linguatonie możesz skorzystać z możliwości sprawdzenia swoich umiejętności zapisując się  na egzamin próbny – tzw. CAMBRIDGE PRETESTING. Egzaminy te są bezpłatne. 

Ile lat potrzebuję, aby być na poziomie C1?

Każdy rok nauki w Linguaton to jeden poziom. Czas przygotowania do C1 zależy od poziomu, z jakiego startujesz.  Tabele z poziomami znajdziecie w poniższych pytaniach.

Jakie są poziomy dla dzieci w wieku 4-6 lat?

EARLY LEARNERS (PRZEDSZKOLAKI) 
Kids 3 (trzylatki)  – zajęcia raz w tygodniu @ 60 min. 
Kids 4 (czterolatki) – zajęcia raz w tygodniu @ 60 min. 
Kids 5/6 (pięcio/sześciolatki niepiszące i nieczytające) – zajęcia raz w tygodniu @ 60 min.

Jakie są poziomy dla dzieci w wieku 6-13 lat?

KIDS (DZIECI do 13 lat)
STARTER 6-7l (dzieci uczące się czytać i pisać) – zajęcia dwa razy w tygodniu @ 60 min.
BEG 7-8l – zajęcia dwa razy w tygodniu @ 60 min.
BEG PLUS 8-9l – zajęcia dwa razy w tygodniu @ 60 min.
FB 9-10l – zajęcia dwa razy w tygodniu @ 90 min.
ELEM 10-11l – zajęcia dwa razy w tygodniu @ 90 min.
PRE-INT 11-12l – zajęcia dwa razy w tygodniu @ 90 min.
PRE-INT + 12-13l – zajęcia dwa razy w tygodniu @ 90 min.
INT 12-13l – zajęcia dwa razy w tygodniu @ 90 min.

Jakie są poziomy w grupach młodzieżowych?

YOUNG LEARNERS (MŁODZIEŻ 13 – 18 lat) zajęcia dwa razy w tygodniu @ 90 min.
BEGA0
ELEMA1
PRE-INTA2
INTB1
INT PLUSB1+
UPPERB2
UPPER PLUSB2+
PRE-ADVC1
ADVC1
ADV EXAMC1
PROFC2

Jakie są poziomy w grupach dla dorosłych?

ADULTS (DOROŚLI) zajęcia dwa razy w tygodniu @ 90 min. lub 1 raz tygodniu @ 120 min.
BEGA0
ELEMA1
PRE-INTA2
INTB1
INT PLUSB1+
UPPERB2
UPPER PLUSB2+
ADVC1
PROFC2

Czy mogę przeskoczyć poziom w trakcie trwania kursu?

Tak – zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i na przełomie semestrów, jeśli pozwalają na to Twoje umiejętności potwierdzone bardzo dobrymi wynikami z testów i ogólne kompetencje językowe, oceniane na minimum 5!

Czy dostanę podręczniki za bardzo dobre wyniki w nauce?

Dla uczestników osiągających wybitne wyniki w nauce oraz wykazujących nieprzeciętne zaangażowanie na zajęciach przewidziane są nagrody – komplet podręczników na kolejny rok szkolny. Nie dotyczy to uczestników z poziomów ADV i PROF oraz dzieci. Nagrodzeni otrzymają je od lektorów na drugich zajęciach po rozpoczęciu roku szkolnego. Jeśli grupa nie korzysta z podręcznika, otrzymasz bonifikatę w opłacie za kurs.

Czy mogę zrezygnować z kursu w trakcie roku szkolnego?

Tak, choć będzie nam bardzo przykro, ale rozumiemy.Masz miesięczny okres wypowiedzenia umowy. Oznacza to, że jeśli zrezygnujesz np.15 listopada, to musisz uiścić opłatę za zajęcia do 15 grudnia. Oczywiście możesz w nich do tego momentu uczestniczyć. Jeśli zaś wpłaciłeś / aś  już za cały kurs, nadpłatę rozliczymy i po otrzymaniu od Ciebie numeru konta otrzymasz zwrot. W tym wypadku również obowiązuje Cię miesięczny okres wypowiedzenia.

Jak mogę kontrolować postępy w nauce mojego dziecka?

Na koniec każdego semestru znajdziesz na platformie e-linguaton ocenę postępów w nauce Twojego dziecka wraz z komentarzem od nauczyciela. Oceny, wykonane prace domowe oraz nieobecności możesz zawsze sprawdzić na e-linguaton. Kiedy dzieje się coś niepokojącego (brak systematyczności w nauce, brak zaliczenia ważnych testów, częste nieobecności, problemy z zachowaniem), lektor napisze notatkę na e-linguaton, której kopię otrzymasz na adres e-mail podany przy zapisie do szkoły. 

Czy muszę informować, że będę kontynuować naukę w kolejnym roku szkolnym?

Jeśli chcesz kontynuować naukę w kolejnym roku szkolnym, musisz zgłosić ten fakt do 30 czerwca. (osobiście, telefonicznie, mailem) i wpłacić 100zł zaliczki w celu rezerwacji miejsca w grupie. Wypełnij również formularz on-line dot. kontynuacji i wskaż preferowane terminy zajęć oraz lektora. My dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoje oczekiwania. Formularz otrzymasz mailem na początku czerwca, będzie również dostępny na e-linguaton.

Czy konieczna jest wpłata 100 zł zaliczki na kolejny rok szkolny?

Wpłata 100zł zaliczki daje Ci gwarancję miejsca w grupie zgodnie ze zgłoszonymi preferencjami.Ważne jest to, abyś jak najszybciej potwierdził termin zaplanowanych dla Ciebie zajęć, który dostaniesz od nas mailem. Masz na to tylko 5 dni od rozpoczęcia rekrutacji we wrześniu.  Informacja o rozpoczęciu rekrutacji dostępna jest na stronie www.linguaton.pl oraz na platformie e-linguaton. 

Co się stanie, jeśli nie potwierdzę terminu zajęć na początku września? 

Po upływie 5 dni rekrutacji nie gwarantujemy miejsca w grupie, do której zostałeś/aś zapisany/a  zgodnie z preferencjami (grupa, lektor, godziny zajęć). Zapiszemy Cię do innej grupy, w której będą wolne miejsca na odpowiednim dla Ciebie poziomie i podobnym przedziale wiekowym, o ile grupa w której byłaś/eś zapisana/y będzie już wypełniona.

Czy muszę informować, że nie będę kontynuować nauki w  semestrze letnim?

Jesteś zapisany/a  na cały rok szkolny (2 semestry). Jeśli nie zamierzasz  kontynuować nauki w drugim semestrze (semestrze letnim), koniecznie nas o tym poinformuj.To ważna dla nas wiadomość przy planowaniu grup na przełomie semestrów.

Co się dzieje, kiedy nauka stacjonarna nie jest możliwa ze względu na rozporządzenie rządu w związku z epidemią?

Przechodzimy wtedy na naukę w formie on-line poprzez platformę ZOOM. Harmonogram zajęć, zakres obowiązków ucznia, poziom umiejętności i rodzaj zadań wykonywanych  na lekcji oraz testowanie nie ulegają zmianie. Zmienia się jedynie forma zajęć.

Co muszę mieć, żeby uczestniczyć w zajęciach on-line?

Przede wszystkim sprawny komputer i Internet. Możesz skorzystać również z tableta lub innego urządzenia mobilnego, ale wtedy możesz mieć nieco utrudniony dostęp do niektórych elementów zajęć.
Konieczna jest również sprawna i zawsze włączona kamerka oraz mikrofon, o ile niepożądane zakłócenia nie utrudniają przebiegu lekcji.