Co muszę mieć, żeby uczestniczyć w zajęciach on-line?

Przede wszystkim sprawny komputer i Internet. Możesz skorzystać również z tableta lub innego urządzenia mobilnego, ale wtedy możesz mieć nieco utrudniony dostęp do niektórych elementów zajęć.
Konieczna jest również sprawna i zawsze włączona kamerka oraz mikrofon, o ile niepożądane zakłócenia nie utrudniają przebiegu lekcji.