Nasi lektorzy

Poznaj naszych lektorów.

lektor
Asia Hostman
Asia Hostman
lektor
Asia Hostman

Fascynuje ją proces akwizycji językowej, a mowę i język uznaje za jedne z największych cudów. W życiu prywatnym i zawodów stara się hołdować zasadom filozofii personalistycznej. Do jej autorytetów należą m.in. mama – nauczycielka oraz Viktor Frankl, twórca logoterapii i autor „Człowieka w poszukiwaniu sensu”