Nasi lektorzy

Poznaj naszych lektorów.

lektor
Małgorzata Zanni
Małgorzata Zanni
lektor
Małgorzata Zanni

Wbrew lekarzom, którzy obawiali się o jej struny głosowe, Małgosia została nauczycielką angielskiego i wielką inspiracją dla kilku pokoleń lubelskich anglistów (w tym założycieli Linguatonu). W myśl porzekadła, ze żyje się tyle razy iloma językami się włada, Małgosia prowadzi potrójne życie: w domu rozmawia po hiszpańsku z mężem Argentyńczykiem, w pracy po angielsku, specjalizując się od wielu lat w uczeniu najmłodszych, a na zakupach po polsku. Kocha uczyć, a ostatnio pokochała internet.