Nasi lektorzy

Poznaj naszych lektorów.

lektor
Natalia Sekuła
Natalia Sekuła
lektor
Natalia Sekuła

Już jako dziecko miała plan, aby w przyszłości opanować więcej niż jeden język obcy. Swoją językową przygodę rozpoczęła od nauki angielskiego, a wieku nastoletnim odkryła pasję do języka niemieckiego. Od kilku lat pracuje zawodowo z obydwoma językami, starając się znaleźć między nimi odpowiednią równowagę. Podczas studiów planowała zająć się zawodowo tłumaczeniami, jednak z czasem odkryła, że to nauczanie i praca z ludźmi sprawia jej większą satysfakcję. W wolnym czasie podróżuje, czyta i ogląda seriale, planuje także naukę kolejnego języka – tym razem norweskiego.