Nasi lektorzy

Poznaj naszych lektorów.

lektor
Robert Bubczyk
Robert Bubczyk
lektor
Robert Bubczyk

Robert jest lektorem w Linguatonie od ponad 20 lat. Zatrudniony w Instytucie Nauk o Kulturze w UMCS na stanowisku profesora uczelni, prowadzi zajęcia dla studentów m.in. kierunków intercultural communication, kulturoznawstwo i lingwistyka stosowana. Ma też wieloletnią praktykę w wygłaszaniu anglojęzycznych wykładów na temat historii i kultury polskiej, w których uczestniczą zagraniczni studenci. Robert pasjonuje się nie tylko nauczaniem języka angielskiego, jest również tłumaczem tekstów specjalistycznych, głównie humanistycznych, dla czasopism o zasięgu międzynarodowym. W badaniach naukowych koncentruje się na historii kultury średniowiecznej Anglii w kontekście europejskim, przede wszystkim na zagadnieniu czasu wolnego i rozrywek. W wolnych chwilach sam oddaje się rozrywkom, do których przede wszystkim zalicza wędrówki górskie, jazdę na nartach i poznawanie innych kultur.