Nasz zespół

Aneta Janiszewska
Aneta Janiszewska
Rodzina jest dla niej najważniejsza. To pewnie stąd tyle serca dla Linguatonu.
Adam Janiszewski
Adam Janiszewski
Uzależniony od kawy, seriali (wystąpił w jednym w USA) i TEDa (tu też miał swoją prezentację).
Monika Janiszewska-Ziemba
Monika Janiszewska-Ziemba
Całe dorosłe życie spędza z dziećmi (szkoła, dom, mąż)
Przemek Janiszewski
Przemek Janiszewski
Marzy mu się budzić w Los Angeles
Marek Lewandowski
Marek Lewandowski
Zgotuje Ci kurs
Bartek Ziemba
Bartek Ziemba
Angielski bez trzymanki

Nasi lek­to­rzy to naj­lep­si z naj­lep­szych. To świet­ni nauczy­cie­le, cie­ka­we oso­bo­wo­ści i przy­jaź­ni ludzie, któ­rzy potra­fią stwo­rzyć na zaję­ciach świet­ną atmos­fe­rę. Zmo­ty­wu­ją Cię do nauki, zain­spi­ru­ją i zara­żą pasją do języ­ka angiel­skie­go.

To tak­że pro­fe­sjo­na­li­ści – dyplo­mo­wa­ni angli­ści, egza­mi­na­to­rzy, tłu­ma­cze, auto­rzy pod­ręcz­ni­ków, testów, ćwi­czeń i publi­ka­cji nauko­wych.

Wszy­scy nasi lek­to­rzy to indy­wi­du­ali­ści pro­wa­dzą­cy zaję­cia w swój wła­sny, nie­po­wta­rzal­ny i cie­ka­wy spo­sób.


Wojtek Kłoda
Wojtek Kłoda
Uczenie jest jak brazylijskie jiu-jitsu
Monika Wójcik
Monika Wójcik
Wymagająca w szkole i w kuchni
Katarzyna Kuzioła
Katarzyna Kuzioła
Przygotowuje włoski makaron na 100 sposobów
Gosia Szcześniak
Gosia Szcześniak
Niczym MacGyver uwielbia tworzyć coś z niczego
Ania Uí Fhionnáin
Ania Uí Fhionnáin
Uczyła języka angielskiego osoby niewidome
Alicja Kępowicz
Alicja Kępowicz
Pozytywnie zakręcona i do tego zaraża uśmiechem
Izabela Bobrowicz
Izabela Bobrowicz
Przemierza Azję skuterem
Magda Perz
Magda Perz
Powtarza tablicę Mendelejewa
Paulina Tukiendorf
Paulina Tukiendorf
Miłośniczka wszystkiego, co hiszpańskie.
Robert Bubczyk
Robert Bubczyk
Pisze o rozrywkach w średniowieczu i historii Polski po angielsku
Sabina Dymel-Kot
Sabina Dymel-Kot
Najlepsza tenisistka w Linguatonie
Beata Szwajka
Beata Szwajka
Uczyła w Oxfordzie
Dagmara Kozłowska
Dagmara Kozłowska
Gra w zielone
Agnieszka Rowicka
Agnieszka Rowicka
Zakochana w speculative fiction
Małgorzata Zanni
Małgorzata Zanni
Mówi biegle trzema językami
Aleksandra Mochniej
Aleksandra Mochniej
Zbiera winyle
Monika Ficek
Monika Ficek
W piwnicy zamiast przetworów trzyma pudła z pomocami dydaktycznymi do nauki języka angielskiego
Natalia Sekuła
Natalia Sekuła
Zaczytana w fantastyce
Ricardo Rodrigues
Ricardo Rodrigues
literature geek who is addicted to coffee
Ada Grzegorczyk
Ada Grzegorczyk
Gdyby nie została nauczycielką, byłaby żeńskim odpowiednikiem Makłowicza
Asia Hostman
Asia Hostman
W nauczaniu pomaga jej wykształcenie muzyczne
Magda Goździk
Magda Goździk
Marzy jej się podróż dookoła świata
Ela Stelmach
Ela Stelmach
Co łączy The Beatles z Polskim Radiem?
Mateusz Gajowniczek
Mateusz Gajowniczek
Zaginiony brat Shelby

Projekt i wykonanie: Enzo