Nasz zespół

Aneta Janiszewska
Aneta Janiszewska
Rodzina jest dla niej najważniejsza. To pewnie stąd tyle serca dla Linguatonu.
Adam Janiszewski
Adam Janiszewski
Uzależniony od kawy, seriali (wystąpił w jednym w USA) i TEDa (tu też miał swoją prezentację).
Monika Janiszewska-Ziemba
Monika Janiszewska-Ziemba
Całe dorosłe życie spędza z dziećmi (szkoła, dom, mąż)
Przemek Janiszewski
Przemek Janiszewski
Marzy mu się budzić w Los Angeles
Marek Lewandowski
Marek Lewandowski
Zgotuje Ci kurs
Bartek Ziemba
Bartek Ziemba
Angielski bez trzymanki

Nasi lek­to­rzy to naj­lep­si z naj­lep­szych. To świet­ni nauczy­cie­le, cie­ka­we oso­bo­wo­ści i przy­jaź­ni ludzie, któ­rzy potra­fią stwo­rzyć na zaję­ciach świet­ną atmos­fe­rę. Zmo­ty­wu­ją Cię do nauki, zain­spi­ru­ją i zara­żą pasją do języ­ka angiel­skie­go.

To tak­że pro­fe­sjo­na­li­ści – dyplo­mo­wa­ni angli­ści, egza­mi­na­to­rzy, tłu­ma­cze, auto­rzy pod­ręcz­ni­ków, testów, ćwi­czeń i publi­ka­cji nauko­wych.

Wszy­scy nasi lek­to­rzy to indy­wi­du­ali­ści pro­wa­dzą­cy zaję­cia w swój wła­sny, nie­po­wta­rzal­ny i cie­ka­wy spo­sób.


Iwka Janiszewska
Iwka Janiszewska
uczy w Anglii na obozach językowych jako jedyny non-native speaker
Wojtek Kłoda
Wojtek Kłoda
Uczenie jest jak brazylijskie jiu-jitsu
Monika Wójcik
Monika Wójcik
Wymagająca w szkole i w kuchni
Katarzyna Kuzioła
Katarzyna Kuzioła
Przygotowuje włoski makaron na 100 sposobów
Gosia Szcześniak
Gosia Szcześniak
Niczym MacGyver uwielbia tworzyć coś z niczego
Bożena Bokiniec
Bożena Bokiniec
Mocne strony: wyśmienite zupy; Pasje: podróże - małe i duże
Ania Uí Fhionnáin
Ania Uí Fhionnáin
Uczyła języka angielskiego osoby niewidome
Alicja Kępowicz
Alicja Kępowicz
Pozytywnie zakręcona i do tego zaraża uśmiechem
Irena Wojtowicz
Irena Wojtowicz
Lubi wyzwania, nowoczesne trendy w edukacji i TED talki
Izabela Bobrowicz
Izabela Bobrowicz
Przemierza Azję skuterem
Magda Perz
Magda Perz
Powtarza tablicę Mendelejewa
Paulina Tukiendorf
Paulina Tukiendorf
Miłośniczka wszystkiego, co hiszpańskie.
Robert Bubczyk
Robert Bubczyk
Pisze o rozrywkach w średniowieczu i historii Polski po angielsku
Zuzanna Gawrońska
Zuzanna Gawrońska
Kocha i fotografuje przyrodę
Beata Szwajka
Beata Szwajka
Uczyła w Oxfordzie
Dagmara Kozłowska
Dagmara Kozłowska
Gra w zielone
Agnieszka Rowicka
Agnieszka Rowicka
Zakochana w speculative fiction
Agnieszka Szcześniak
Agnieszka Szcześniak
Ukończyła studia prawnicze, ale zwyciężyła pasja do angielskiego
Małgorzata Zanni
Małgorzata Zanni
Mówi biegle trzema językami
Kasia Wysokińska
Kasia Wysokińska
Każdego dnia zdobywa nowy szczyt
Aleksandra Mochniej
Aleksandra Mochniej
Zbiera winyle
Kasia Kałczyńska
Kasia Kałczyńska
Fascynatka rozwoju
Monika Ficek
Monika Ficek
W piwnicy zamiast przetworów trzyma pudła z pomocami dydaktycznymi do nauki języka angielskiego

Projekt i wykonanie: Enzo