Lektorka Magda Perz

Od zawsze mia­ła 2 marze­nia: podró­żo­wac i uczyć. Już jako 13-lat­ka sama cho­dzi­ła po ciem­nych zaka­mar­kach Lon­dy­nu, póź­niej sta­ra­ła się odkryć ducha Har­le­mu, polo­wa­ła na cza­row­ni­ce w Salem, szu­ka­ła duchów w ghost towns na Dzi­kim Zacho­dzie, zgłę­bia­ła taj­ni­ki Voodoo w Nowym Orle­anie. Uczy­ła języ­ka angiel­skie­go w Hisz­pa­nii, Lon­dy­nie i Toska­nii.

Obejrzyj film

Magda Perz
L0wAzGHEl8o

Projekt i wykonanie: Enzo