Lektor Wojtek Kłoda

Uczy się, jak uczyć od swo­ich uczniów. Pozwa­la sobie i innym popeł­niać błę­dy, żeby uczyć lepiej. Się­ga wyobraź­nią dalej, niż uda­ło mu się dotrzeć w realu. I zawsze wal­czy do koń­ca. Ucze­nie. Bra­zy­lij­skie jiu-jit­su. Podró­że. Jed­na pasja. (na) Wie­le spo­so­bów.

Obejrzyj film

Wojtek Kłoda
Y6_KR7MoTuw

Projekt i wykonanie: Enzo