Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Egzaminy Cambridge

CAMBRIDGE ENGLISH – Egzaminy uznawane na całym świecie

PRE A1 Starters • A1 Movers • A2 Flyers • A2 Key • B1 Preliminary • B2 First • C1 Advanced • C2 Proficiency • IELTS • BEC

Certyfikaty Cambridge English to prestiżowe kwalifikacje potwierdzające znajomość języka angielskiego, na poziomie od podstawowego do najbardziej zaawansowanego, które uznają różne odmiany języka angielskiego, w tym amerykański i brytyjski. Sprawdzają najważniejsze umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Są opracowane tak, aby ocenić sprawność komunikacji w prawdziwych sytuacjach życiowych.

Przygotowujemy do wszystkich egzaminów w ramach oferty kursów ANGIELSKI OGÓLNY.

Powody, dla których warto zdawać egzaminy Cambridge English:

 • dają honorowany na całym świecie certyfikat, potwierdzający znajomość języka angielskiego, zgodny ze Skalą Poziomów Rady Europy (CEFR)
 • są wykorzystywane przez pracodawców w kraju i za granicą do celów rekrutacyjnych, a także w procesie awansu zawodowego pracowników
 • są wykorzystywane przez ponad 160 uczelni wyższych w Polsce i 2 tysiące za granicą w procesie rekrutacji na studia
 • dają możliwość udziału w programach wymiany międzyuczelnianej
 • zwalniają z zajęć z języka angielskiego na uczelniach wyższych w Polsce
 • zwalniają z egzaminów końcowych z języka angielskiego (wybrane uczelnie) w Polsce
 • są uznawane w toku studiów doktoranckich
 • są uznawane przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
 • uprawniają do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach w Polsce przy odpowiednim przygotowaniu pedagogicznym (FCE, CAE, CPE)
 • są honorowane przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego (CEFR: C1, C2)
 • są honorowane przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.

 

 

A2 Flyers (Young Learners Flyers)

Dają poczucie sukcesu — każde dziecko otrzymuje certyfikat Cambridge pokazujący profil znajomości angielskiego!

Testują przez zabawę — zadania, w większości rysunkowe, są dostosowane do wieku dzieci i ich zainteresowań

Motywują do nauki — wyznaczają jasne cele i pokazują dziecku osiągane postępy

Oceniają wszystkie umiejętności językowe — mówienie, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, a także pisanie po angielsku

Pozwalają określić poziom znajomości angielskiego dziecka na sześciostopniowej skali CEFR opracowanej przez Radę Europy, aby ujednolicić zasady oceniania znajomości języków obcych.

Filmik z wypowiedziami rodziców, dzieci, nauczyciela i psychologa dziecięcego 

 

A2 Key for schools

Pozwala zdobyć certyfikat Cambridge, rozpoznawany na całym świecie i ważny bezterminowo. Pełna lista uznawalności 

Daje poczucie sukcesu i motywuje do nauki -wyznacza jasny cel, pozwala zarysować perspektywę czasową i ocenić samego siebie na kolejnych szczeblach nauki języka.

Sprawdza wszystkie umiejętności językowe — test szeroko i w naukowy sposób bada umiejętności językowe dziecka, w tym mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie.

Zadania są dostosowane do wieku i poziomu dziecka.

Wyniki jasno pokazują postępy w nauce — ocena wskazuje na jakim poziomie zaawansowania językowego wg międzynarodowej Skali Poziomów Rady Europy (CEFR) jest dana osoba.

Udział w teście to ważne doświadczenie na przyszłość — przygotowanie do testu oraz przystąpienie do niego daje uczniom przedsmak kolejnych, ważnych dla nich egzaminów w przyszłości.

Próbne testy w wersji papierowej i komputerowej oraz inne materiały pozwalające przygotować się do KET są dostępne na stronie Cambridge English:

A2 KEY

A2 KEY for Schools 

 

B1 Preliminary for schools

Pozwala zdobyć certyfikat Cambridge, rozpoznawany na całym świecie i ważny bezterminowo. Pełna lista uznawalności 

Daje poczucie sukcesu i motywuje do nauki - wyznacza jasny cel, pozwala zarysować perspektywę czasową i ocenić samego siebie na kolejnych szczeblach nauki języka

Sprawdza wszystkie umiejętności językowe — test szeroko i w naukowy sposób bada umiejętności językowe dziecka, w tym mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie.

Zadania są dostosowane do wieku i poziomu dziecka.

Wyniki jasno pokazują postępy w nauce — ocena wskazuje na jakim poziomie zaawansowania językowego wg międzynarodowej Skali Poziomów Rady Europy (CEFR) jest dana osoba.

Udział w teście to ważne doświadczenie na przyszłość - przygotowanie do testu oraz przystąpienie do niego daje uczniom przedsmak kolejnych, ważnych dla nich egzaminów w przyszłości.

Próbne testy w wersji papierowej i komputerowej oraz inne materiały pozwalające przygotować się do PET są dostępne na stronie Cambridge English:

B1 Preliminary

B1 Preliminary for Schools

 

B2 First i B2 First for schools

Cambridge English: First, to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie wyższym średniozaawansowanym (B2);

Jest uznawane przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych;

Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych;

Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych;

Pozwala uzyskać dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia w Polsce, zaliczyć zajęcia z języka angielskiego, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej;

W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej w Polsce.

Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.

Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.

Pełna lista uznawalności

Próbne testy w wersji papierowej i komputerowej oraz inne materiały pozwalające przygotować się do FCE są dostępne na stronie

B2 FIRST

B2 FIRST for Schools

C1 Advanced CAE

Cambridge English: Advanced, to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym (C1);

Jest honorowane przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe;

Pozwala uzyskać dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia w Polsce, zaliczyć zajęcia z języka angielskiego, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej;

Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych;

Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce.

Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.

Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego

Umożliwia studia na każdym poziomie na ponad 300 uczelniach brytyjskich;

Pełna lista uznawalności

Próbne testy w wersji papierowej i komputerowej oraz inne materiały pozwalające przygotować się do CAE są dostępne na stronie Cambridge English:

C1 ADVANCED

Dane do przelewu

Nr konta:
52 1500 1520 1215 2005 2534 0000

LINGUATON Spółka Jawna Janiszewska i Wspólnicy
ul. Paśnikowskiego 4A
20-707 Lublin

W tytule przelewu tradycyjnego prosimy podać:

 • imię i nazwisko uczestnika kursu
 • opłata za kurs j.angielskiego
 • nazwę kursu

lub

Płatność PayU na podstawie faktury proforma 


Terminy płatności:

semestr zimowy
do 07.10. – za semestr lub I rata
do 07.11. – II rata
do 07.12. – III rata

semestr letni
do 07.02 – za semestr lub I rata
do 07.03. – II rata
do 07.04. – III rata

Godziny otwarcia:

poniedziałek - 12:00 - 21:00
wtorek - 12:00 - 21:00
środa - 12:00 - 21:00
czwartek - 12:00 - 21:00
piątek - 14:00 - 20:00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne


Projekt i wykonanie: Enzo