Powrót do listy

Co nowego?

4 stycznia 2021

Rekrutacja semestr letni 2020/2021

Informujemy, że rekrutację na semestr letni rozpoczynamy 27 stycznia.  

Dodat­ko­we infor­ma­cje odno­śnie prze­bie­gu rek­tu­ta­cji zna­leźć moż­na w zakład­ce zapi­sy.

 

W razie jakich­kol­wiek pytań słu­ży­my pomo­cą pod adre­sem kontakt@linguaton.pl

 

 


Projekt i wykonanie: Enzo