Co się stanie, jak nie zaliczę Midterm Test w semestrze zimowym?

Jeśli nie zaliczysz Midterm Test, to znak, że musisz się  bardziej zmobilizować do efektywniejszej nauki.  Jeśli otrzymasz bardzo słaby wynik, to niestety będziesz musiał przenieść się do grupy na niższym poziomie .