Co się stanie, jak nie zaliczę Semester Test?

Jeśli uzyskasz poniżej 55% – oznacza to konieczność przejścia na poziom niżej.
Jeśli uzyskasz powyżej 55% ale poniżej 70% – oznacza to możliwość kontynuacji nauki w tej samej grupie w semestrze letnim, ale również konieczność przystąpienia do testu poprawkowego po ok. 3 tygodniach od rozpoczęcia semestru letniego. Dzięki temu masz więcej czasu, aby lepiej przygotować się do poprawki i nadrobić zaległości.