Czy Final Test jest aż tak ważny?

TAK. Piszemy go na 28-29 zajęciach – forma testu podobnie jak w semestrze zimowym.
Jeśli nie zaliczysz Final Test i poprawki – tzn osiągniesz wynik poniżej 70% – niestety, nie przechodzisz na wyższy poziom i będziesz mógł kontynuować naukę w kolejnym roku szkolnym na tym samym poziomie.
Szczegółowe zasady testowania i przechodzenia na kolejne etapy nauki mogą się różnić w ramach poszczególnych grup wiekowych, np. w przypadku grup młodzieżowych uczniowie powinni zaliczyć zarówno część pisemną, jak i ustną egzaminu na co najmniej 70%, aby zdać Final Test.
Jeśli uzyskasz wynik powyżej 70%, przechodzisz na wyższy poziom. Gratulacje!