Czy midterm test to jest taka większa kartkówka?

Nie do końca, Midterm Test obejmuje głównie zadania na ocenę sprawności, w mniejszym stopniu na gramatykę i słownictwo – te elementy sprawdzane są regularnie na krótkich testach z poszczególnych partii materiału.