Czy mogę poprawić Midterm Test?

Nie ma poprawy Midterm Test.