Czy mogę zrezygnować z kursu w trakcie roku szkolnego?

Tak, choć będzie nam bardzo przykro, ale rozumiemy.Masz miesięczny okres wypowiedzenia umowy. Oznacza to, że jeśli zrezygnujesz np.15 listopada, to musisz uiścić opłatę za zajęcia do 15 grudnia. Oczywiście możesz w nich do tego momentu uczestniczyć. Jeśli zaś wpłaciłeś / aś  już za cały kurs, nadpłatę rozliczymy i po otrzymaniu od Ciebie numeru konta otrzymasz zwrot. W tym wypadku również obowiązuje Cię miesięczny okres wypowiedzenia.