Czy w semestrze letnim również piszemy Midterm Test?

W semestrze letnim nie piszemy Midterm Test. Twój postęp w nauce jest regularnie sprawdzany na krótszych testach. Potraktuj je jak trening przed końcowymi zawodami.