Czy zasady testowania są identyczne dla wszystkich?

Ogólne zasady testowania i przechodzenia na kolejne etapy naukisą uniwersalne dla wszystkich uczestników, jednak w ramach poszczególnych grup wiekowych mogą się różnić  sposobami motywowania uczniów do systematycznej nauki, np. w przypadku grup młodzieżowych uczniowie powinni zaliczyć wszystkie obowiązujące testy unitowe, aby móc przystąpić do poprawy egzaminu końcowego.