Czym różni się Semester Test od Midterm Test? 

Semester Test – przeprowadzamy na 28-29 zajęciach. Obejmuje głównie zadania na ocenę sprawności, przy czym ocena z mówienia jest częścią składową całego testu. Zaliczenie tego testu oznacza przejście na kolejny semestr.