Kiedy piszemy Midterm Test?

Midterm Test z reguły odbywa się na 14-15 zajęciach w semestrze zimowym.