O co chodzi z tym testowaniem?

Testujemy, abyśmy mogli na bieżąco rozpoznawać Twoje problemy w nauce i je rozwiązywać. Przede wszystkim zaś dobrze jest wiedzieć, jaki postęp poczyniliście na każdym etapie nauki. Podobnie jak w przypadku wszystkich egzaminów czy w kontaktach z obcokrajowcami na oceny z testów wpływ ma umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu.