Od ilu procent zaliczę test?

70% – to próg zaliczania wszystkich testów i kartkówek.