Po co jest kalendarz zajęć?

Z kalendarzem zawsze wiesz, kiedy są zajęcia, a te, na których zaplanowany jest Midterm Test i Final Test, zaznaczone są czerwoną kropeczką.
Kalendarz uwzględnia wszystkie dni wolne od pracy i święta. Czasem zajęcia mogą być przesunięte na inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu z Wami i/lub Waszymi rodzicami.
Ponadto informacja o odwołaniu zajęć z przyczyn losowych przekazywana jest smsem. Nie zmienia to faktu, że w każdym semestrze odbędzie się ustalona na dany semestr ilość godzin.